สำนักงาน : เลขที่ 3/8 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 053-240955
ฝ่ายการตลาด : 085-5194988, 086-0922657, 086-1799170
E-Mail : nuttanun.cover@gmail.com , nuttanun_cover@yahoo.co.th 
แผนที่ตั้ง