ขนาด
ราคา (บาท) / เล่ม
ต่ำกว่า
100 เล่ม
101-300
เล่ม
301-500
เล่ม
500 เล่ม
ขึ้นไป

ปกแฟ้มผ้าไหมพิมพ์ทอง
ขนาด 8.8 x 6.5 นิ้ว
(ใส่เอกสาร ครึ่ง A4)

Call
50
45
40
ปกแฟ้มผ้าไหมพิมพ์ทอง
ขนาด 12.25 x 8.8 นิ้ว
(ใส่เอกสาร A4)
Call
90
85
80

ปกแฟ้มขนาดอื่นๆ
หรือวัสดุอย่างอื่น

Call

หมายเหตุ สำหรับท่านที่สนใจ เรายินดีจัดส่งตัวอย่างปก และใบเสนอราคา
  เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ