ณัฏฐนัลฐ์ปกไหม

      เราคือผู้ผลิต รับสั่งทำ ปกแฟ้มผ้าไหมพิมพ์ทอง สำหรับ
แนบ  ใบประกาศนียบัตร, ปริญญาบัตร, เกียรติบัตร, วุฒิบัตร หนังสือกล่าวรายงาน ฯลฯ
      ด้วยทีมงานช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ ความชำนาญและ
ปราณีต  ประกอบกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  จึงทำให้ปกผ้าไหม
พิมพ์ทองของเรา มีคุณภาพได้มาตรฐาน สวยงาม คงทน
      ทำให้ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชน ได้นำไปใช้ในพิธีสำคัญๆ ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจ  ความสำเร็จ ความมานะ ความดี
ความผูกพัน
      เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนรับใช้ท่าน   และ
จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป   เพื่อให้
ลูกค้าของเราได้รับสิ่งที่ดีดี คุ้มค่าเกินราคา
      สำหรับท่านที่กำลังมองหาปกผ้าไหมพิมพ์ทอง  เพื่อใช้
มอบให้แก่ลูกศิษย์  บุคคลากรของท่าน  เรามีความยินดีและ
พร้อมที่จะรับใช้ทุกท่าน