ปกแฟ้มใบประกาศประกาศนียบัตร
เกียรติบัตร วุฒิบัตร ฯลฯ

ขนาด  22.50 x 16.50  เซนติเมตร
หรือขนาดแ่นบเอกสาร ครึ่ง A4

       
 
 

ปกแฟ้มใบประกาศประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
เกียรติบัตร วุฒิบัตร กล่าวรายงาน สัญญาลงนาม ฯลฯ

ขนาด  22.50 x 31.00  เซนติเมตร
หรือขนาดแ่นบเอกสาร A4

- สั่งทำได้ทั้งแนวตั้ง - แนวนอน

   
หมายเหตุ
ลูกค้าสามารถกำหนด :
 
ขนาดของปกแฟ้ม
 
สีผ้าไหม เช่น แดง, น้ำเงิน, ม่วง, เหลือง, ส้ม,
 
ฟ้า, ชมพู, เขียว ฯลฯ
 
สีโลโก้-ตัวอักษร ได้แก่ ทอง, เงิน, น้ำเงิน, แดง
 
ได้ตามความต้องการ
 
การจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ